Skip to product information
1 of 1

Event

Chwarae’r Chwedlau: Cabaret

Chwarae’r Chwedlau: Cabaret

Regular price £8.00 GBP
Regular price Sale price £8.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.
Ticket Type

NID Y SIOE THEATR GERDD! Ond, efallai bydd ‘na cân neu ddwy…

Pennod cyntaf 2024 o Chwarae’r Chwedlau ac ar Dydd Gŵyl Dewi! Yn wahanol i’r arfer, nid ydy’r acts yn denu ei ysbrydoliaeth o hanes, ond yn creu hanes personol ei hun: trwy berfformio yn y Gymraeg am y tro gyntaf! Dewch i gefnogi artistiaid sydd yn ceisio hybu’r Cymraeg trwy ei crefft, gan gynnwys drag, cerddoriaeth, barddoniaeth a mwy!

Lein-yp:

 • Daniel Huw Bowen
 • Sir Domme Jones
 • Aiman
 • The Cardiff Dolls
 • Marmalade
 • Cardiff Trans Singers

Gwybodaeth Pellach

Bydd alcohol yn cael ei gweini yn y digwyddiad yma. Bydd seddi ar gael drwy'r holl ddigwyddiad. Disgwylir i'r digwyddiad cynnwys synau uchel a goleuadau llachar.

Gwybodaeth Hygyrchedd

Mae ein digwyddiadau yn cymryd lle yn yr Arcêd Frenhinol, Morgan Quarter. Medrwch fynychu'r arcêd trwy blaen ein siop, sydd yn cynnwys un step, neu trwy'r mynediad arall, sydd heb unrhyw gamau na grisiau (os ydych chi eisiau defnyddio'r un olaf, gad i ni wybod ymlaen llaw oherwydd weithiau mae'r gât yn cloi). Mae yna hefyd tŷ bach anabl yn y siop.

Mae'r Queer Emporium wedi ei lleoli ar hanner deheuol Heol Eglwys Fair. Cyferbyn y mynediad, mae yna safle tacsis ac mae'n bosib i Ubers casglu chi o fynna neu, os mae'r heol ar gael, o'r Gwesty Marriott, sydd 0.4 milltir i ffwrdd. Yma, mae nifer o fysiau yn gorffen ac yn dechrau eu teithiau. Mae yna barcio ar gael yn St. David's Hall 2 a Maes Parcio John Lewis, sydd oddeutu 0.2 milltir o'r siop.

Talu Ymlaen

Os nad ydych yn gallu fforddio tocyn am y digwyddiad, medrwch dderbyn mynediad am ddim trwy ein cynllun Talu Ymlaen. Nid oes angen cynnig tystiolaeth i brofi bod chi ei hangen, dim ond gyrru neges i ni trwy ebost.

–------------

NOT THE MUSICAL!

The first instalment of Chwarae’r Chwedlau, The Queer Emporium Welsh-language variety show, of 2024 and on St. David’s Day, nonetheless! Unlike previous events however, the acts won’t be using queer Welsh history to inform their performances, they’ll be making history of their own and performing in Welsh for the first time! Drag, music, dance, poetry and more, all in Welsh!

Line-up:

 • Daniel Huw Bowen
 • Sir Domme Jones
 • Aiman
 • The Cardiff Dolls
 • Marmalade
 • Cardiff Trans Singers

Further Information

Alcohol will be served at this event. This is a seated event. Lights and loud sounds may feature as part of the performances.

Accessibility Information

Our events are situated in the Royal Arcade, Morgan Quarter. Access to this can be gained via our shop front entrance, which includes a step or via our side entrance, which is level with the ground but please let us know in advance if you would like to use this one as it is often locked. There is also a disabled toilet on site.

The Queer Emporium is situated at the lower half of St. Mary's Street. There is a taxi rank diagonally across from the space and Uber cars are able to collect people from the Marriott Hotel, which is approximately 0.4 miles away. Here, many buses also stop to collect passengers and allow them to alight. Parking is available in St. David's Hall 2 and the John Lewis Car Park, both of which are approximately 0.2 miles from The Queer Emporium.

Pay It Forward

If you are facing any financial barriers that may prevent you from attending the event, please contact us. We have a limited number of Pay It Forward tickets available for all of our events.

View full details