Skip to product information
1 of 1

Event

Chwarae’r Chwedlau: Cabaret

Chwarae’r Chwedlau: Cabaret

Regular price £8.00 GBP
Regular price Sale price £8.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.
Ticket Type

🪩 Mae Chwarae'r Chwedlau: Cabaret nôl am yr haf!
🪩 Chwarae'r Chwedlau: Cabaret returns to the The Queer Emporium for the summer!

❤️ Rydym yn ffodus i gael nifer o berfformwyr sydd am rhoi go ar berfformio yn y Gymraeg am y tro cyntaf!
❤️ We're super fortunate to have a bunch of queer artists who will be performing for the first time in Welsh!

🎵 Noson o gabaret gyda lein-up cwbl newydd, bu’r sioe yn cynnwys cerddoriaeth, drag, dawns, barddoniaeth a dawnsio polyn!
🎵 A night of cabaret featuring music, drag, dance, poetry and pole dancing!

💰Ar y noson, byddwn yn casglu eitemau celf a chrefft am Impact LGBTQ+, felly plîs dewch a chynfasau, peint, pennau a mwy! Hefyd, os oes gennych chi deganau fidget hefyd, bydd y grŵp yn hynod o werthfawrogol oherwydd nag oes llawer gyda nhw!
💰 We'll be collecting craft supplies on the night for the LGBTQ+ youth group, Impact! Therefore, if you have any paint, canvases, pencils, brushes and so forth to donate, please bring them! Also, if you have any fidget toys, they would also be super appreciated!

🎟️ Plîs prynwch docynnau pryd medrwch oherwydd mae gwerthu tocynnau i nosweithiau cwiar, Cymraeg medru bod yn galed, a hefyd mae'n helpu lleddfu'r gor-bryder!
🎟️ Please buy tickets whenever you can because the support helps, selling queer Welsh nights are difficult and it helps reduce our anxiety!

Lein-yp:
🎵 Daniel Huw Bowen
💋 Biwti
📚 Haris Hussnain
📍 Lauren Owen
🪩 The Supreme Diva
🎼 TeiFi
🎤 Catrin Feelings

Gwybodaeth Pellach

Bydd alcohol yn cael ei gweini yn y digwyddiad yma. Bydd seddi ar gael drwy'r holl ddigwyddiad. Disgwylir i'r digwyddiad cynnwys synau uchel a goleuadau llachar.

Gwybodaeth Hygyrchedd

Mae ein digwyddiadau yn cymryd lle yn yr Arcêd Frenhinol, Morgan Quarter. Medrwch fynychu'r arcêd trwy blaen ein siop, sydd yn cynnwys un step, neu trwy'r mynediad arall, sydd heb unrhyw gamau na grisiau (os ydych chi eisiau defnyddio'r un olaf, gad i ni wybod ymlaen llaw oherwydd weithiau mae'r gât yn cloi). Mae yna hefyd tŷ bach anabl yn y siop.

Mae'r Queer Emporium wedi ei lleoli ar hanner deheuol Heol Eglwys Fair. Cyferbyn y mynediad, mae yna safle tacsis ac mae'n bosib i Ubers casglu chi o fynna neu, os mae'r heol ar gael, o'r Gwesty Marriott, sydd 0.4 milltir i ffwrdd. Yma, mae nifer o fysiau yn gorffen ac yn dechrau eu teithiau. Mae yna barcio ar gael yn St. David's Hall 2 a Maes Parcio John Lewis, sydd oddeutu 0.2 milltir o'r siop.

Talu Ymlaen

Os nad ydych yn gallu fforddio tocyn am y digwyddiad, medrwch dderbyn mynediad am ddim trwy ein cynllun Talu Ymlaen. Nid oes angen cynnig tystiolaeth i brofi bod chi ei hangen, dim ond gyrru neges i ni trwy ebost.

–------------

Further Information

Alcohol will be served at this event. This is a seated event. Lights and loud sounds may feature as part of the performances.

Accessibility Information

Our events are situated in the Royal Arcade, Morgan Quarter. Access to this can be gained via our shop front entrance, which includes a step or via our side entrance, which is level with the ground but please let us know in advance if you would like to use this one as it is often locked. There is also a disabled toilet on site.

The Queer Emporium is situated at the lower half of St. Mary's Street. There is a taxi rank diagonally across from the space and Uber cars are able to collect people from the Marriott Hotel, which is approximately 0.4 miles away. Here, many buses also stop to collect passengers and allow them to alight. Parking is available in St. David's Hall 2 and the John Lewis Car Park, both of which are approximately 0.2 miles from The Queer Emporium.

Pay It Forward

If you are facing any financial barriers that may prevent you from attending the event, please contact us. We have a limited number of Pay It Forward tickets available for all of our events.

View full details